Data: 11 de juliol de 2018

  • L’estiu és un bon moment per fer diagnòstic i descobrir què hi ha més enllà del fracàs escolar. El mètode Glifing ajuda a detectar i combatre la dislèxia mitjançant jocs d’ordinador.
  • El mètode, utilitzat per centres de 22 províncies espanyoles, a més d’escoles i centres rurals, s’aplica ja a nivell internacional a Andorra, Bèlgica, Argentina, Xile, Mèxic, Uruguai i, des del mes de juny, també a una escola a Nicaragua.
  • Les dificultats lectores provoquen el 80% dels trastorns d’aprenentatge i són la causa del 60% dels casos de fracàs escolar.

 

Amb l’arribada de l’estiu es presenta un llarg període en que els nens han de descansar, gaudir, jugar, tot i destinar un espai del seu temps a realitzar determinades tasques que mantinguin actiu el seu intel·lecte.

En el cas de nens amb resultats escolars no gaire favorables, potser és un bon moment per esbrinar si hi ha quelcom darrera aquesta mancança que impedeix els resultats esperats. Les dificultats lectores provoquen el 80% dels trastorns d’aprenentatge i són la causa del 60% dels casos de fracàs escolar. Sovint, quan es detecta aquest problema lector, el nen ja experimenta des de fa temps un fracàs escolar que l’ha portat a la frustració i al desencís. El mètode Glifing permet detectar problemes lectors, a través d’un programa d’ordinador en format lúdic, el qual serveix també per tractar-lo. Els resultats obtinguts fins ara demostren que el 98% dels nens que han seguit el mètode Glifing han millorat la lectura.

leerjugando_1

L’entrenament es realitza amb un ordinador o tauleta, fent de la lectura un joc. Dedicant entre 15-20 minuts, durant quatre sessions a la setmana, l’infant treballa amb Glifing la seva capacitat lectora mentre juga. El programa permet treballar, a més a més, habilitats cognitives com la memòria, l’atenció, així com la comprensió lectora.

leerjugando_3 leerjugando_2

 

 

 

 

 

 

Què és Glifing?

 

Glifing va néixer per atendre els nens amb dificultats de lectura. Però l’èxit de la plataforma va demostrar, poc després, que és òptim per a tots els nens en edat d’aprendre a llegir, ja que permet detectar problemes de lectura des de l’inici, abans que el nen comenci a tenir fracàs escolar.
El programa es converteix en una eina que dota les escoles de recursos per fomentar l’adquisició de competències bàsiques en lectura i escriptura. A més de treballar de forma directa amb els escolars amb dificultats lectores.
Col·legis, centres de reforç, hospitals neuropediàtrics, associacions de dislèxia, etc., utilitzen Glifing en el seu dia a dia, ja sigui com a mètode per ensenyar a llegir o com a eina per detectar i corregir problemes de lectura.

 

L’expansió de Glifing està essent sorprenent, ja que, tot i que té només 10 anys de vida, la seva implantació i el seu creixement s’han produït en els darrers 5 anys. En aquests moments, els centres Glifing es troben a 22 províncies espanyoles i el mètode ha arribat ja a nivell internacional a Andorra, Bèlgica, Argentina, Xile, Mèxic, Uruguai, Panamà i, des del mes de juny, a una escola a Nicaragua. I la seva expansió continua.

 

Per a més informació: http://www.glifing.com

 

 

  • Un any després del seu llançament, B-Resol apareix com una eina que ajuda als centres educatius en la detecció de múltiples conflictes, entre ells els trastorns de conducta alimentària.

 

  • B-Resol signava el passat dia 11 de juliol un acord de col·laboració amb l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia, amb el qual cerca donar més eines als centres educatius per a la gestió eficaç d’aquesta mena de conflictes un cop detectats.

 

Barcelona, 12 de juliol de 2018.Si fa una mica més d’un any es parlava de B-Resol com l’app que ajuda a les escoles i instituts a detectar casos d’assetjament escolar, avui, després de tot un curs de treball intens en diverses escoles catalanes, es pot dir que l’aplicació ha anat molt més enllà, convertint-se en una eina de comunicació entre professorat i alumnat que ha permès també la detecció i gestió de casos d’anorèxia i bulímia.

S’ha pogut comprovar, arrel de la posada en marxa de l’eina, com en un entorn de confiança i anonimat, els adolescents se senten lliures de compartir allò que els preocupa i, de forma molt conscient, adverteixen als seus professors de qualsevol mena de conflicte que puguin viure i, en especial, observar.

De fet, les estadístiques d’ús de l’eina demostren com un 80% dels ‘clicks’, és a dir, dels avisos enviats pels estudiants, són emesos per nois i noies observadors: no parlen tant del que els afecta a ells directament com d’allò que els preocupa en referència als seus companys.

En poder escollir si ho fan de forma anònima o no, i quin és el professor que ha de rebre el missatge, els adolescents senten la confiança suficient per fer el pas i compartir allò que els preocupa.

Així, ja s’han donat casos de nois i noies que, en detectar comportaments estranys en relació a l’alimentació en els seus companys, ho han fet saber als seus professors de més confiança, permetent al centre una intervenció ràpida que pot ser clau a l’hora d’evitar conseqüències majors.

Aquesta detecció, d’altra banda, suposa un repte important per a les escoles: cal saber fer una gestió ràpida i eficaç del conflicte. Per tal de fer més efectiva la intervenció, B-Resol va signar el passat 11 de juliol un conveni de col·laboració amb l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB).

Conveni de col·laboració B-Resol i ACAB

Aquest conveni estableix quel’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia posa, a disposició dels centres educatius que treballen amb B-Resol, el seu equip de professionals i voluntaris, i que B-Resol es compromet a facilitar les dades de contacte de l’ACAB als centres educatius per a un assessorament professional davant els possibles casos detectats.

Amb això, tant l’ACAB com B-Resol pretenen posar totes les seves eines per ajudar les persones afectades per trastorns alimentaris, les seves famílies i els centres educatius implicats.

“Quan vàrem crear B-Resol, no se’ns va acudir que pogués ser útil per detectar trastorns alimentaris”, explica Josep Fígols, CEO de B-Resol, “ha estat la realitat la que ens ha demostrat que també podíem ajudar els centres davant aquests casos”. I afegeix, “tots els experts en TCA coincideixen que una detecció precoç del trastorn pot ser vital. És per això que, amb aquest acord i la nostra eina, hem volgut donar recursos als centres per a que puguin ajudar de la forma més ràpida i eficaç possible totes les persones afectades.”

 

Més informació: https://bcnresol.com/

 

  • Según un estudio de Infojobs y ESADE, un 54% de las empresas encuestadas prevén aumentar la contratación de su personal durante 2018.
  • El panorama actual demuestra un creciente aumento de puestos de trabajo, pero los salarios están estancados, por lo que el 84,5 de la población activa afirma que sus sueldos han crecido menos que el coste de vida en los últimos dos años.
  • Las telecomunicaciones y la informática son las profesiones más demandadas, con salarios por encima de la media y con menos competencia.

 

1 de junio de 2018.- El noveno informe anual que el portal de búsqueda de empleo Infojobs elabora en colaboración con ESADE deja de manifiesto que, a pesar del incremento de oferta de puestos de trabajo (en Cataluña, por ejemplo, creció en un 25% durante 2017), los salarios crecieron solo un 1%, cifra que está por debajo del IPC.

Del estudio se desprende que, de las empresas españolas encuestadas, el 54% tiene previsto aumentar la contratación de personal a lo largo de este 2018 y que el 47% incorporará perfiles profesionales con formación en nuevas tecnologías durante los próximos dos años. Los datos del informe demuestran que aumenta la demanda de profesionales con conocimientos técnicos, sin embargo el número de candidatos preparados no es suficiente. Mientras que el número de candidaturas que se presentan de media a una oferta del portal es de 44 candidatos, las ofertas vinculadas a la informática y las telecomunicaciones solo reciben una media de 11, lo que demuestra la falta de expertos en estas áreas.

Salarios y poder adquisitivo

En lo que se refiere al poder adquisitivo de los trabajadores en España, el 84,5% de los encuestados en el estudio, dice que el coste de vida ha subido más que su sueldo en los últimos dos años. En diciembre, el gobierno, patronales y sindicatos firmaron un pacto por el que el salario mínimo interprofesional aumentaría un 4% durante este año, pasando de 707€ a 736€ en 14 pagas. El pacto recoge también que el sueldo mínimo siga aumentado hasta alcanzar los 850€ en 2020, incremento condicionado al aumento anual del 2,5% del PIB.

La precaria situación salarial actual es la que ha favorecido el auge de los mini créditos. En los últimos años ha proliferado el número de empresas que ofrecen préstamos rápidos, que son la respuesta para poder cubrir imprevistos y necesidades que, de manera puntual, el sueldo no puede afrontar de manera inmediata y sí a plazos. La gran oferta existente recomienda comparar para poder hacer una buena elección. Así que, al igual que sucede en otras áreas como el turismo o el ocio, los comparadores, como www.milcreditosrapidos.com, son la vía ideal para acceder a un listado de minicréditos online con los que poder conseguir mini préstamos sin papeleos ni trámites innecesarios.

El estudio ofrece un dato interesante en relación a la brecha salarial existente. Y es que el 58% de las empresas encuestadas están de acuerdo en hacer público el sueldo de todos sus trabajadores, a fin de favorecer que dicha situación se corrija.

 


1 2 3 4 5 19
Idiomes:

Notícies Recents