Els nens hospitalitzats aprenen a llegir amb Glifing

  • Diversos hospitals de tot el país utilitzen la plataforma lúdica Glifing per ajudar als nens ingressats a avançar en la seva comprensió lectora o com a eina de recerca.
  • La Unitat de Neuro-Rehabilitació d’Oncologia Infantil de l’Hospital de Sant Joan de Deu va ser el primer. I aviat el seguiren altres com l’Institut de Recerca del Vall d’Hebron o la Unitat de Neurodesenvolupament de l’Hospital Universitari del Sagrat Cor.
  • Glifing és una plataforma digital per aprendre jugant. Consisteix en un entrenament sistemàtic de la lectura, a través d’un programa d’ordinador de format lúdic.

 

Glifing va néixer al 2008, l’any que a en Màrio (fill petit de la Montserrat Garcia, psicòloga creadora del mètode) li van diagnosticar dislèxia. Però no va ser fins al 2013, un cop finalitzada la fase inicial d’investigació, que començà la seva comercialització.

 

Glifig és una plataforma digital per aprendre jugant. Tot i que va néixer com un mètode per detectar i tractar la dislèxia, aviat es va demostrar que era ideal per aprendre a llegir, donat que els infants estan oberts a aprendre, a través d’un joc d’ordinador.

 

Aviat, escoles, centre de reforç i particulars s’hi van afegir al mètode. I també els hospitals, perquè com diu la creadora i directora de Glifing, Montserrat Garcia, “estar hospitalitzat no ha de ser motiu perquè un nen no continuï amb els seus estudis”.   La Unitat de Neuro-Rehabilitació d’Oncologia Infantil de l’Hospital de Sant Joan de Deu a Barcelona va ser el primer, perquè els infants amb malalties de llarga estada poguessin continuar el seu aprenentatge i anar reforçant la seva comprensió lectora, base per a la seva educació posterior, i evitar possibles fracassos escolars en el futur, a causa de l’hospitalització. Poc després, altres hospitals s’hi sumaven també a treballar amb el mètode Glifing, cadascun d’ells de diferent manera. L’Institut de Recerca del Vall d’Hebron, per exemple, utilitza Glifing com a eina de recerca en els seus estudis sobre les dificultats d’aprenentatge. La incorporació més recent a fer servir Glifing ha estat la Unitat de Neurodesenvolupament de l’Hospital Universitari Sagrat Cor, vinculat a l’Hospital Clínic de Barcelona, que el passat mes de setembre signava un Conveni de Col·laboració amb Glifing per utilitzar el mètode en les seves consultes d’atenció de les dificultats d’aprenentatge. I, en breu ho farà també INECO, Instituto de Neurologia Cognitiva d’Argentina.

 

L’expansió de Glifing està essent sorprenent, ja que, tot i que el Mètode Glifing té 9 anys de vida, la seva implantació i el seu creixement s’han produït en els darrers 4 anys. En aquests moments, els centres Glifing es troben a 22 províncies espanyoles i el mètode ha arribat ja a nivell internacional a Andorra, Bèlgica, Argentina, Xile i Mèxic. I la seva expansió continua.

 

 

Què és Glifing?

 

El mètode Glifing consisteix en un entrenament sistemàtic de la lectura que permet a les persones amb dificultats per adquirir fluïdesa lectora, millorar el seu rendiment lector de manera ràpida i amena, a través d’un programa d’ordinador de format lúdic.

El programa permet treballar, a més, habilitats cognitives com la memòria, l’atenció, així com la comprensió lectora. Es converteix en una eina que dota les escoles de recursos per a fomentar l’adquisició de competències bàsiques en lectura i escriptura. A més, possibilita treballar de forma directa amb els escolars amb dificultats lectores, unes dificultats que, segons estudis, provoquen el 80% dels trastorns d’aprenentatge i són la causa del 60% dels casos de fracàs escolar.

Col·legis, centres de reforç, hospitals neuropediàtrics, associacions de dislèxia, etc., utilitzen Glifing en el seu dia a dia, ja sigui com a mètode per ensenyar a llegir o com a eina per detectar i corregir problemes de lectura.

 

Per a més informació: http://www.glifing.com

 

 

ComunicAcció
Comunicacció
gestor de continguts
Idiomes:

Notícies Recents