Les col·laboracions amb les universitats, una de les grans apostes de Glifing

  • Glifing ha signat un conveni de col·laboració amb la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la UNAH, el qual s’afegeix als que ja té amb altres universitats, com la Universitat de Barcelona o la Universidad de Salamanca.
  • Aquests convenis permeten a Glifing elaborar estudis de camp per estar al dia en el coneixement de la realitat lectora de les aules escolars i, així, adaptar-se a les necessitats dels alumnes.
  • El treball amb les universitats té tres vessants: Glifing com a eina de recerca en lectura, com a servei a la població vulnerable i a través de les pràctiques curriculars que permeten als estudiants apropar-se a les intervencions en entorns reals.

Barcelona, 12 de novembre de 2019. L’empresa catalana Glifing ha signat un nou acord amb la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la UNAH, per tal d’implementar Glifing com a eina d’investigació en la lectura, així com per atendre a la població més vulnerable, és a dir, als infants amb dificultats de lectura que no tenen possibilitat d’accedir a un tractament per manca de recursos econòmics.

L’objectiu del conveni signat, que té una vigència de 4 anys, és facilitar l’ús de la metodologia i el programari creats per Glifing que permeten l’avaluació i el tractament de les persones que tenen dificultat de lectura i aprenentatge, així com facilitar treballs de investigació sota aquesta temàtica. La utilització d’aquest mètode informatitzat permetrà que les especialistes de el servei de Neuropsicologia de l’Aprenentatge de la UNAH augmentin la seva capacitat d’atenció 4 vegades més i el pacient tingui l’oportunitat de practicar diàriament des de casa (amb el seguiment en línia de l’especialista), aconseguint un millor pronòstic i reduint el temps d’intervenció.

I és que treballar amb les universitats ha estat una de les prioritats de la psicòloga Montserrat Garcia, creadora i directora de Glifing, des que al 2008 es dirigís a la Universitat de Barcelona per trobar una solució a les dificultats d’aprenentatge del seu fill petit, en Mario, que va ser diagnosticat de dislèxia. Els estudis van donar lloc a l’aparició de Glifing i, des de llavors, les investigacions s’han continuat fent amb d’altres universitats.

Les col·laboracions amb les Universitats tenen tres vessants. Per una banda, s’utilitzen com a eina de recerca, perquè poden ajudar a conèixer el nivell de desenvolupament de la lectura a les escoles, proporcionant dades sobre el nivell dels estudiants i aprofundint en com millorar la lectura a les escoles.

En segon lloc, donant servei a la població vulnerable i sense recursos econòmics, per tal que puguin tenir un entrenament lector, al qual no podrien accedir. En aquest segon punt, cal destacar que moltes Universitats tenen un àrea d’atenció gratuïta a l’usuari, que és la seva aportació social. Ells estan en un espai públic, la Universitat, i com a professionals senten l’obligació de retornar a la societat aquest avantatge que ells tenen de treballar en l’àmbit de la Universitat pública. Així ho va explicar a Glifing, per exemple, la doctora Mercedes Rueda, cap de la Unidad de Atención de las Dificultades de Lectura (UADLE) de la facultat de Psicologia de la Universidad de Salmanca (USAL). I ho fan, creant aquests gabinets interns que donen servei a la població vulnerable i sense recursos econòmics per poder afrontar un entrenament amb un professional.

I, en tercer lloc, a través de les pràctiques curriculars que permeten als estudiants apropar-se a les intervencions en entorns reals.

Els barems i les universitats

Glifing aposta per estar sempre al dia dels barems, és a dir, en les mesures del nivell lector del alumnes. I ho fa de forma local. Es per això, que necessita realitzar mesures de una gran quantitat d’estudiants, de tots els cursos, de diferents entorns socials i lingüístics, i treballar-ne les dades amb eines estadístiques.

Per aquest motiu, les reunions de treballs amb les universitats són contínues per tal de valorar i aplicar les dades obtingudes. Així, el proper 13 de novembre està prevista una sessió de treball amb la Universidad de Salamanca, per tal d’analitzar els barems obtinguts d’avaluacions realitzades a escoles de Castella.

Què és Glifing?

El mètode Glifing va néixer per atendre els nens amb dificultats de lectura. Però l’èxit de la plataforma va demostrar, poc després, que és òptim per a tots els nens en edat d’aprendre a llegir, ja que permet detectar problemes de lectura des de l’inici, abans que el nen comenci a tenir fracàs escolar.

L’entrenament es realitza amb un ordinador o tauleta, fent de la lectura un joc. Dedicant entre 15-20 minuts, durant quatre sessions a la setmana, l’infant treballa amb Glifing la seva capacitat lectora mentre juga. El programa permet treballar, a més a més, habilitats cognitives com la memòria, l’atenció, així com la comprensió lectora.

 El programa es converteix en una eina que dota les escoles de recursos per fomentar l’adquisició de competències bàsiques en lectura i escriptura. A més de treballar de forma directa amb els escolars amb dificultats lectores, ja sigui a les escoles, gabinets de reeducació, associacions, fundacions, hospitals…

Per a més informació: http://www.glifing.com

 

 

 

ComunicAcció
Comunicacció
Idiomes:

Notícies Recents