Imatge corporativa i branding

imagen2 gabinete de prensa

És importantíssim per a una empresa que la seva marca es conegui. “Ser marca” és un objectiu primordial. Aconseguir que un client s’identifiqui amb la nostra marca és un valor diferencial per a la nostra empresa. I aquest és el nostre objectiu per a la seva empresa.

  • Disseny i renovació de logos
  • Presentació, promoció i posicionament de marca
  • Adequació dels espais de treball i de tots els elements gràfics de l’empresa a la imatge corporativa

Comptem amb un equip de dissenyadors amb una àmplia experiència i en contacte constant amb les tendències més actuals.