Glifing supera els 835.000€ de facturació en 2020

  • Glifing va tancar 2020 amb un increment de facturació del 19%, respecte 2019. Creixement que al juliol de 2020 era del 28%,  però que a final d’any es va frenar per la crisi i la incertesa generada per la situació de pandèmia.
  • Glifing es troba a 16 països de tot el món, dos dels quals, Puerto Rico i Paraguai, s’han incorporat arrel de la pandèmia.
  • Al voltant de 37.500 usuaris fan servir Glifing d’arreu del món per aprendre a llegir o millorar la seva capacitat de lectura i comprensió lectora.

Barcelona, 9 de febrer de 2021. Malgrat haver viscut un any complicat amb la pandèmia, els resultats de Glifing són valorats, des de l’empresa, com a molt positius. Glifing va superar, durant 2020, els 800.000€ de facturació, concretament 837.977€, que es tradueixen en un creixement del 19% respecte a l’any anterior. Aquest creixement se situava al juliol al 28%, gràcies a l’increment continuat que es venia experimentat des dels darrers anys i a que, durant l’inici del confinament, Glifing es va veure com una opció ideal per continuar treballant des de casa, durant els mesos d’incertesa a les escoles. Posteriorment, al segon semestre, es van notar els efectes de la crisi i el creixement es va frenar.

I la implantació de Glifing arreu del món continua, al seu web es poden trobar tots els centres Glifing del món. Durant 2020, dos nous països, Puerto Rico i Paraguai, van començar a utilitzar-lo. Ja són 16 països els quals fan servir el mètode Glifing, ja sigui en català, castellà, eusquera, gallec, anglès o les seves adaptacions a l’espanyol de Sud-Amèrica. En total, Glifing té, actualment, uns 37.500 usuaris actius, dels quals 2.500 provenen de gabinets psicopedagògics i 35.000 de Col·legis.

Pel que fa a les vendes, a nivell global la segmentació per àrea geogràfica és un 75%  nacional i un 25% exportació. I per tipus de client, els gabinets psicopedagògics són un 80% de les vendes i els col·legis, un 20% (tot i que, a nivell d’usuaris actius, els col·legis suposen molts més). Durant 2020 es van incorporar 10 noves escoles (8% més), 29 gabinets (increment del 7%) i 15 clients diversos, que poden ser ajuntaments,  hospitals, associacions, fundacions… (54% creixement).

Com a novetat, Glifing està ampliant els seus estudis i està fent proves per treballar, no només amb les nenes i els nens que aprenen a llegir o amb les persones amb dificultats d’aprenentatge com la dislexia, sinó també amb persones amb Autisme, amb Síndrome de Down o que, per un accident, per exemple, han perdut la memòria i/o pateixen lesions cerebrals.

Glifing a Catalunya

Glifing té a Catalunya una mica més del 50% dels seus clients, concretament, 332 del total de 656 que té a tot el món. D’aquests, 180 són gabinets psicopedagògics (el 40% del 475 que té arreu del món), 109 són escoles (el 90% del total de 125 a tot el món) i els altres 43 són clients diversos, com ajuntaments, hospitals, associacions, universitats, fundacions…

Dins el grup de clients diversos, cal destacar els ajuntaments de Cornellà, Gavà, Llinars del Vallès, L’Hospitalet de Llobregat o Vilanova del Vallès; i entitats amb les quals es col·labora o es tenen convenis com la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), la Universidad de Castilla la Mancha, la Universidad de Salamanca, l’Hospital de la Vall d’Hebron, la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) de l’Hospital Sant Joan De Deu, la Unitat de Neurodesenvolupament de l’Hospital Universitari Sagrat Cor, l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació els Somnis dels Nens, AFDA Cornellà (Associació de la dislèxia Cornellà de Llobregat), la Fundació Síndrome Down o FEDIS (Federación Española de Dislexia).

Pel que fa al nombre d’usuaris, dels 37.500 usuaris actius a tot el món, quasi 31.000 estan a Catalunya. Dels 2.500 de gabinets, 985 són de Catalunya (el 40%) i dels 35.000 de col·legis, ho són 30.000 (90%).

Què és Glifing?

El mètode Glifing va néixer per atendre els nens amb dificultats de lectura. Però l’èxit de la plataforma va demostrar, poc després, que és òptim per a tots els nens en edat d’aprendre a llegir, ja que permet detectar problemes de lectura des de l’inici, abans que el nen comenci a tenir fracàs escolar.

L’entrenament es realitza amb un ordinador o tauleta, fent de la lectura un joc. Dedicant entre 15-20 minuts, durant quatre sessions a la setmana, l’infant treballa amb Glifing la seva capacitat lectora mentre juga. El programa permet treballar, a més a més, habilitats cognitives com la memòria, l’atenció, així com la comprensió lectora.

 El programa es converteix en una eina que dota les escoles de recursos per fomentar l’adquisició de competències bàsiques en lectura i escriptura. A més de treballar de forma directa amb els escolars amb dificultats lectores, ja sigui a les escoles, gabinets de reeducació, associacions, fundacions, hospitals…

Glifing va veure reconegut el seu treball en rebre el segell de PIME INNOVADORA al 2020, un reconeixement, per part del ministeri, que avala el fet que Glifing està innovant en tecnologia aplicada a l’educació.

 Per a més informació: http://www.glifing.com

 QUADRES ANNEXES:

 Clients a nivell global:

  TIPUS CENTRE PAÍS 2019 2020 Variació 20/19 % Var. 20/19
  Col·legis   128 138 10 8%
Espanya 121 125
Argentina 2 2
Chile 2 3
Andorra 1 1
Guatemala 1 1
Hondures 1 1
Mexic 2
Paraguai 1
Nicaragua 1
Uruguai 1
  Gabinets   446 475 29 7%
España 319 321
Argentina 93 111
Panamà 3 3
Andorra 6 7
México 10 9
Uruguai 7 4
Chile 1 6
Hondures 1 1
Equador 1 1
El Salvador 1 3
Bèlgica 1 1
Costa Rica 1 1
República Dominicana 1 1
Colòmbia 1 3
Puerto Rico 2
Paraguai 1
  Altres Clients   28 43 15 54%
España 28 43
 TOTAL CLIENTS   602 656 54 9%

 

Detall Gabinets Espanya 2020 % s/ total
Andalusia 5 2%
Aragó 10 3%
Canàries 2 1%
Cantàbria 1 0%
Castella y Lleó 4 1%
Castella – La Manxa 14 4%
Catalunya 180 56%
Comunitat de Madrid 13 4%
Comunitat Foral de Navarra 3 1%
Comunitat Valenciana 15 5%
Euskadi 40 12%
Extremadura 1 0%
Galícia 15 5%
Illes Balears 13 4%
La Rioja 1 0%
Principat de Asturias 1 0%
Regió de Murcia 3 1%
  321 100%

 

Detall Escoles Espanya 2020 % s/ total
Andalusia 2 2%
Catalunya 109 87%
Comunitat de Madrid 4 3%
Comunitat Valenciana 3 2%
Euskadi 3 2%
Galícia 1 1%
Illes Balears 2 2%
Regió de Murcia 1 1%
  125 100%

 

 

 

 

 

 

 

share